Thematic Interdisciplinary Challenge (TIC)

Over TIC

Lampjes en raderenDe wereld van vandaag wordt geconfronteerd met veel complexe maatschappelijke problemen. Deze problemen vragen de inbreng van meerdere academische disciplines. In de TIC cursus zullen studenten en lifelong learners daarom worden uitgedaagd en worden opgeleid om interdisciplinaire en innovatieve probleemoplossers te worden die bijdragen aan oplossingen voor echte en complexe maatschappelijke problemen.

De Thematic Interdisciplinary Challenge (TIC) was een keuzevak van 7,5 ECT voor derdejaars Bachelorstudenten, Masterstudenten en lifelong learners uit verschillende disciplines. De cursus bevorderde interdisciplinaire en cross-level samenwerking en lost maatschappelijke uitdagingen op binnen de vier strategische thema’s van de Universiteit Utrecht.

De cursus bood een mix van (gast) lezingen, interviews, workshops en discussies. Interdisciplinaire groepen van 4-5 studenten en lifelong learners hebben hun theoretische kennis toegepast om echte maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Het programma van de cursus vind je hier.

De verschillende fasen van de cursus werden ondersteund door workshops: van het definiëren tot het oplossen van het probleem.  De oplossing kon een prototype zijn, een video, een symposium, een beleidsdocument, etc. Een andere deel van de workshops waren gericht zijn op (inter)persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het doel van de cursus was om deelnemers aan de ene kant bewuster te maken van de eigen kennis en vaardigheden. Tegelijkertijd werden ze uitgenodigd om nieuwsgierigheid, enthousiasme en creativiteit te gebruiken om met innovatieve ideeën te komen die de wereld een stukje beter maken.

Er waren vier Thematic Interdisciplinary Challenges (TICs):

Alle TICs waren interdisciplinair en waren open voor studenten en lifelong learners van alle achtergronden. Studenten en lifelong learners werden gevraagd om een voorkeur voor twee TICs kenbaar maken.