Thematic Interdisciplinary Challenge (TIC)

Over TIC

Ben jij een student? Bekijk de introductie video hier:

Ben jij een professional? bekijk deze video om een indruk op te doen van TIC:

 

De wereld van vandaag wordt geconfronteerd met veel complexe maatschappelijke problemen. Lampjes en raderenDeze problemen vragen de inbreng van meerdere academische disciplines. In de TIC cursus zullen studenten en lifelong learners daarom worden uitgedaagd en worden opgeleid om interdisciplinaire en innovatieve probleemoplossers te worden die bijdragen aan oplossingen voor echte en complexe maatschappelijke problemen.

De Thematic Interdisciplinary Challenge (TIC) is een keuzevak van 7,5 ECT voor derdejaars Bachelorstudenten, Masterstudenten en lifelong learners uit verschillende disciplines. De cursus bevordert interdisciplinaire en cross-level samenwerking en lost maatschappelijke uitdagingen op binnen de vier strategische thema’s van de Universiteit Utrecht.

De cursus biedt een mix van (gast) lezingen, interviews, workshops en discussies. Interdisciplinaire groepen van 4-5 studenten en lifelong learners hebben hun theoretische kennis toegepast om echte maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Het programma van de cursus vind je hier.

De verschillende fasen van de cursus worden ondersteund door workshops: van het definiëren tot het oplossen van het probleem.  De oplossing kan een prototype zijn, een video, een symposium, een beleidsdocument, etc. Een ander deel van de workshops is gericht op (inter)persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het doel van de cursus is om deelnemers bewuster te maken van de eigen kennis en vaardigheden. Tegelijkertijd worden ze uitgenodigd om nieuwsgierigheid, enthousiasme en creativiteit te gebruiken om met innovatieve ideeën te komen die de wereld een stukje beter maken.

Er zijn vier Thematic Interdisciplinary Challenges (TICs), gekoppeld aan de strategische thema’s (en een focus gebied) binnen de universiteit. Dit jaar zijn dat de volgende thema’s:

Alle TICs zijn interdisciplinair en zijn open voor studenten en lifelong learners van alle achtergronden. Bij inschrijving kunnen deelnemers een voorkeur aangeven voor twee TICs. Bij het vormen van de teams streven we naar gemengde groepen én houden we rekening met de aangegeven voorkeuren.