Thematic Interdisciplinary Challenge (TIC)

Dynamics of Youth

Green Teens

Jongeren zijn zeer bezorgd over de klimaatcrisis, roepen regeringsleiders ter verantwoording met protestacties, maar hebben niettemin veel moeite om hun eigen gedrag ‘groener’ te maken. Welke gedragsveranderingen zijn het meest effectief voor het bereiken van de klimaatdoelen en het verminderen van vervuiling? Welke effecten kunnen deze veranderingen hebben op onze (mentale) gezondheid? En hoe motiveren we jongeren tot dit gewenste gedrag?

En minstens zo belangrijk, hoe laten we jongeren uit alle landen, ongeacht opleiding en culturele achtergrond, effectief meepraten en meedenken over hun eigen ‘groene’ toekomst (Kinderrechten 12 & 3)? Hoe kunnen we ze inspireren om zelf actie te ondernemen om de gewenste veranderingen te bewerkstelligen? En welke instrumenten, instituties en communicatie- kanalen kunnen we daartoe inzetten?

Bekijk de Green Teens website voor meer informatie.