Thematic Interdisciplinary Challenge (TIC)

One Health (Life Sciences)

One Health

One Health richt zich op gezondheidskwesties die zich afspelen op het raakvlak van gezondheid van mens, dier en milieu. Dit zijn complexe uitdagingen die multidisciplinaire teams en interdisciplinaire onderzoekstechnieken vereisen om opgelost te worden. De manier waarop we omgaan met dieren en (nauw) contact hebben met dieren heeft bijvoorbeeld een grote invloed op het ontstaan van nieuwe (besmettelijke) ziektes – en kan zelfs leiden tot pandemieën. Een aantal typische ontwikkelingen/verschijnselen die worden onderzocht door middel van een One Health-lens en -benadering zijn onder andere:

  • Bevolkingsgroei (& migratie)
  • Snelheid en gemak van reizen
  • Agrarische veranderingen
  • Wereldwijde klimaatverandering (en migratie)
  • Oorlog en sociale ontwrichting (en migratie)
  • Demografische veranderingen (een ouder wordende samenleving)
  • (verkeerd) gebruik van antibiotica

In de One Health challenge zullen interdisciplinaire teams van studenten samenwerken met docenten van de afdeling Medische Microbiologie (UMC Utrecht). Voor de One Health uitdaging wordt een van de onderwerpen uit de bovenstaande lijst geselecteerd, namelijk (verkeerd) gebruik van antibiotica met een toename van antibiotica resistente bacteriën tot gevolg. Het doel is om dit toekomstige “wicked” gezondheidsprobleem vanuit een One Health perspectief te beschouwen. Hierbij krijgen de deelnemers de mogelijkheid hun eigen richting te kiezen, met grotere of kleinere nadruk op sociale, economische of beleidsmatige aspecten.