Thematic Interdisciplinary Challenge (TIC)

Programma

De cursus wordt opnieuw aangeboden in collegejaar 2023/2024 in blok 3. 

 

De TIC-cursus is een cursus van 10 weken, in Blok 3. Het onderwijs staat gepland op woensdag en vrijdag.

Om door het TIC-proces te navigeren, worden deelnemers geplaatst in een team van 4-5 andere studenten en lifelong learners die samenwerken aan een specifiek maatschappelijk probleem. De TIC-cursus omvat verschillende leercomponenten, waaronder workshops, lezingen van experts, wetenschappelijk en maatschappelijk onderzoek, groepswerk evenals reflectie- en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden.

De team-track van de cursus (wat 60% van het eindcijfer is) is verdeeld in drie fasen op basis van challenge-based learning:

  1. Engage: ga van groot idee naar uitdaging (week 1)
    We beginnen met een breed concept dat op meerdere manieren kan worden verkend; dit is het ‘grote idee’. De volgende stap is om het grote idee te verfijnen en te personaliseren, door ‘essentiële’ vragen te stellen over de context en je persoonlijke verhouding tot de uitdaging. De laatste stap is het vertalen van de gekozen ‘essentiële vraag’ naar een oproep tot actie, waardoor het een operationele, bruikbare en actuele uitdaging wordt voor alle betrokkenen.
  2. Investigate: bekijk de uitdaging vanuit verschillende perspectieven (week 2-5)
    In deze fase voer je inhoudelijk en conceptueel onderzoek uit om een ​​basis te leggen voor bruikbare en duurzame oplossingen.
  3. Act: oplossingen ontwikkelen en testen (week 6-10)
    In deze laatste fase ontwikkel je gefundeerde oplossingen en implementeer je deze in authentieke settings, ontvang en behandel je feedback en leer je van successen en mislukkingen.

Omdat persoonlijke ontwikkeling een belangrijk onderdeel van de cursus is, worden deelnemers tijdens de cursus begeleid door een proces van persoonlijke en professionele reflectie. Deze leerlijn wordt paralel aangeboden, naast het groepsonderzoek naar een oplossing voor het maatschappelijke probleem. Tijdens de cursus worden de deelnemers gevraagd hun eigen sterke en zwakke punten beoordelen met betrekking tot interdisciplinaire en cross-level samenwerking en hun vaardigheid om wetenschap en samenleving met elkaar te verbinden. Daarnaast worden de deelnemers gevraagd om te beoordelen wat ze de groep brachten vergeleken met anderen en om hun persoonlijke en professionele groei te evalueren. Deze individuele track telt mee voor 40% van het eindcijfer van de cursus.