Thematic Interdisciplinary Challenge (TIC)

Migration and Societal Change

Humans on the Move

Vraagstukken rondom migratie vormen een prangende maatschappelijke uitdaging en een fenomeen waarvoor een kritische benadering vanuit verschillende interdisciplinaire perspectieven van groot belang is. Dat is precies wat TIC wil bieden!

Vragen rond migratie staan hoog op de politieke en juridische agenda’s met zowel binnenlandse (november 2023) als Europese verkiezingen (juni 2024) in aantocht. Binnen deze TIC kan de aandacht gericht zijn op formele machthebbers en/of op maatschappelijke en non-state actors. Studenten zullen bijvoorbeeld bijdragen aan een dieper begrip van migratiedynamiek en/of aan de ontwikkeling van innovatieve projecten of oplossingen voor actuele maatschappelijke uitdagingen gerelateerd aan migratie.

Het vertrekpunt is een pedagogische benadering die de studenten laat samenwerken door bijvoorbeeld een mensenrechtenperspectief te combineren met conflict- en veiligheidsstudies, burgerschap of zelfs benaderingen uit data sciences. Daarnaast wordt migratie waar mogelijk in een groter historisch kader geplaatst en vanuit een transnationaal perspectief worden benaderd, waarin de Europese verbondenheid met andere regio’s in de wereld wordt meegenomen.

Enkele mogelijke thema’s binnen deze TIC zijn burgerschap en integratie, het gebruik van algoritmen, mensenrechtenkwesties, politieke framing en desinformatie, of de verschillende manieren waarop regeringen reageren op migratietrends.

Bekijk de video op de website van focusgebied Migration and Societal Change.