Thematic Interdisciplinary Challenge (TIC)

Investing in the future (Pathways to Sustainability)

Investing in the future

Klimaatverandering komt met een hele reeks aan urgente uitdagingen, waaronder het verlies van biodiversiteit, toenemende ongelijkheid en de druk om te verduurzamen. Het aanpakken van deze uitdagingen zal niet alleen enorme investeringen vergen, maar ook een complete herinrichting van de manier waarop we investeren. De huidige klimaatscenario’s die investeerders gebruiken om hun strategieën voor het behalen van de SDG’s te sturen, zijn ongeschikt voor een toekomst die onvoorspelbaar, complex en volatiel lijkt te zijn. Om de sprong naar een brede duurzaamheids-transitie te maken, moet kapitaal worden gekanaliseerd in de richting van systeemverandering in plaats van systeemoptimalisatie. Hiervoor zijn transformatieve investeringen nodig.

De kwantitatieve modellen die in de financiële sector gebruikt om klimaatscenario’s te berekenen, kennen verschillende beperkingen: ze zijn gebaseerd op onrealistische aannames en bieden geen holistisch beeld van de gevolgen van klimaatverandering (zoals risico’s, conflicten, migratie en (natuur-) rampen). De belangrijkste uitdaging is het creëren van holistische, kwalitatieve en theorie-consistente scenario’s, die in kaart brengen wat er in veel van onze plausibele modellen voor de toekomst zou kunnen gebeuren. We moeten begrijpen hoe geheel nieuwe sectoren, systemen en economieën eruit zouden kunnen zien en hoe nieuwe technologieën, bedrijfsmodellen en culturele opvattingen samenkomen.

Wil jij in de frontlinie staan van duurzaamheidstransities?

Binnen deze TIC werken studenten en professionals van verschillende vakgebieden samen met de toonaangevende investeringsmaatschappij Baillie Gifford en het Deep Transitions-team, om klimaatscenario’s te ontwikkelen die in de huidige investeringskaders kunnen worden opgenomen. Ze zullen zich daarbij richten op verschillende sectoren, zoals gezondheidszorg, voedsel en landbouw, mobiliteit en energie. Ze gaan kijken naar risico’s op mondiaal niveau, maar ook inzoomen op specifieke regio’s.

Het Deep Transition-project wil de basis leggen voor verandering in de financiële sector en in bredere zin de aanzet geven tot de tweede Deep Transition: een duurzaamheidsrevolutie.