Thematic Interdisciplinary Challenge (TIC)

Themapartners en stakeholders

De themapartner was de maatschappelijke probleemeigenaar die de deelnemers aan de TIC-cursus een challenge bood. De themapartner was betrokken bij het begin, midden en einde van de cursus. Naast de betrokkenheid van de themapartner, raadpleegden studenten en professionals andere belanghebbenden om het probleem te analyseren en tot een oplossing te komen.

Een stakeholder verwijst naar elke partij die het maatschappelijke probleem van de themapartner kan beïnvloeden of hierdoor wordt beïnvloed.

Wij hebben met de volgende thematische partners samengewerkt:

Drowning Deltas

Waternet (themapartner 2021 & 2022)

Waternet is het waterbedrijf voor ongeveer 1,3 miljoen mensen in Amsterdam en omgeving. Waternet is het enige waterbedrijf in Nederland dat zich bezighoudt met de hele water cyclus. Water wordt gezuiverd, kraanwater wordt geproduceerd en meren en waterbronnen worden schoon en op het juiste niveau gehouden. Aangezien het onder zeeniveau ligt, zorgen zij er ook voor dat de dijken goed zijn en onderhouden worden.

Waternet vindt duurzaamheid erg belangrijk en het is 1 van de bedrijfswaardes (naast effectiviteit en klantgerichtheid). Zo willen ze bijvoorbeeld op korte termijn de uitstoot van broeikasgassen verminderen, bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit en de bodemdaling verminderen. De wens is dat dit op de lange termijn zorgt voor een veerkrachtige management omgeving die volgende generaties kan voorzien van water. Dit betekent dat ergens in de aankomende tijd tot 2200 de managementstijl zal moeten veranderen. Vooral in de veengebieden welke onderdeel van het groene hart zijn. Dit maakt deze challenge zo belangrijk.

Agenda IJsselmeergebied 2050 (themapartner 2021)

De nationale en regionale overheden hebben veel ideeen voor de Ijsselmeer Regio. De recent geschreven regionale agenda Ijsselmeer gaat over dit gebied tot het jaar 2050. Focusgebieden in deze agenda zijn het stroomlijnen van investeringen, een visieontwikkeling voor de omgeving en een plan ontwikkelen voor gezamenlijke kennis, innovatie en implementatie. De agenda is opgesteld door het consortium AIJ2050 welke uit verschillende actoren bestaat, onder andere nationale en lokale overheden, burgers, interesse groepen, NGO’s, universiteiten en bedrijven. Het doel is om in 2050:

  1. De Ijsselmeer regio een landschap van wereldklasse te maken.
  2. Strategieën voor toekomst bestendigde water en ecosysteem management te ontwikkelen.
  3. De Ijsselmeer regio te transformeren in een economisch belangrijk gebied.

 

Contesting Governance

Het College voor de Rechten van de Mens (themapartner 2022)

Het College voor de Rechten van de Mens beschermt, bevordert, bewaakt en belicht de mensenrechten in Nederland.

Naar home College voor de Rechten van de Mens

 

Amnesty International (themapartner 2021)

Amnesty International is een mensenrechtenorganisatie welke begon met het opkomen voor de rechten van politieke gevangen. Dit is in de afgelopen 50 jaar verbreed: van het afschaffen van de doodstraf tot het verdedigen van de vrijheid van meningsuiting, van het beschermen van de rechten van vluchtelingen tot het bestrijden van politiek geweld en vervolging. Voor meer informatie over de projecten van het Nederlandse secretariaat, kijk hier.

In de TIC-cursus van vorig jaar kregen teams die met Amnesty International werkten de opdracht om innovatieve ideeën te ontwikkelen over hoe de benadering van regeringen die propaganda en desinformatie gebruiken om mensenrechten te ontkennen, te begrijpen; hoe populistische bedreigingen voor mensenrechtenorganisaties aan te vechten; en hoe de rechtsstaat (kader waarin rechten worden beschermd) kan worden gecommuniceerd op een manier die een grotere massa burgers/groepen/activisten aanspreekt door deze relevanter en zichtbaarder te maken in hun dagelijks leven.

 

Green Teens

Oxfam-Novib (themapartner 2021 & 2022)

Oxfam-Novib is een wereldwijde organisatie die strijdt tegen armoede door het mobiliseren van mensen. Ze zoeken naar practische en innovatieve manieren die mensen kunnen gebruiken om zichzelf uit de armoede te krijgen. Zij verslaan armoede! Armoede wordt veroorzaakt door mensen en moet daarom ook opgelost worden door mensen. In 93 wordt getracht om de oorzaken van armoede te verminderen: honger, onveiligheid, onrecht en een gebrek aan perspectief. Ze bieden middelen en kennis aan samen met lokale organisaties om mensen in staat te stellen om voor zichzelf te zorgen.

Afgelopen jaar wilde Oxfam-Novib aandacht vragen voor het feit dat de klimaatcrisis nu al negatieve gevolgen heeft voor mensen in ontwikkelingslanden, met name m.b.t. tot toegang tot voedsel en duurzaam levensonderhoud. Ze vroegen zich af hoe ze jonge mensen in Nederland zouden kunnen activeren om verantwoordelijkheid te voelen en actie te ondernemen om overheden en bedrijven te overtuigen van de noodzaak om te doen wat ze beloofd hadden om de gevolgen van de klimaatcrisis voor ontwikkelingslanden het hoofd te bieden.

 

Eco-Schools (themapartner 2021)

Eco-Schools is een wereldwijde organisatie voor meer dan 19 miljoen scholieren in 68 landen die duurzaamheidsdoelen op scholen stimuleert. Een belangrijke eigenschap van het Eco-Schools programma is de ‘leerling-gestuurde verandering’. Leerlingen ontwikkelen hun eigen plannen om hun eigen schoolomgeving meer duurzaam te maken. Eco-Schools ondersteunt hierin door een 7-stappen procedure en 10 mogelijke thema’s aan te bieden, waarmee leerlingen een internationaal kwaliteitskeurmerk kunnen krijgen: de groene vlag. Daarnaast is er voor elke school een coach beschikbaar om te ondersteunen in het proces.

Afgelopen jaar wilde Eco-schools graag nieuwe tools ontwikkelen die het makkelijker maken om meer docenten en leerlingen bij hun projecten te betrekken.

 

Green Office Utrecht University (themapartner 2021)

Green Office Utrecht University is de centrale plek waar, vanuit de hele universiteit, denken en doen samenkomen om de verduurzaming van de Universiteit Utrecht te ondersteunen. Er vinden al veel duurzaamheidsactiviteiten plaats bij de UU. Er is echter altijd meer te doen en de tijd tikt. En wie kan dit beter doen dan de studenten en werknemers van de UU? Door middel van mooie projecten, activiteiten en campagnes en door een plek te geven aan mensen met deze goede ideeën, stimuleert Green Office de gemeenschap om mee te denken over duurzaamheid en om actie te ondernemen. Circulariteit, mobiliteit, biodiversiteit en voedsel zijn thema’s binnen de Green Office.

Afgelopen jaar was de vraag hoe studenten beter te informeren over het belang van biodiversiteit en hoe hen te betrekken bij het stimuleren van biodiversiteit op de UU campus.

 

Responsible Foods

Tasty Basics (themapartner 2021)

TastyBasics (https://tastybasics.nl) is een bedrijf dat pleit voor voedselsysteembeheer en verantwoorde consumptie. Verantwoord eten kan binnen de TastyBasics missie worden onderverdeeld in twee aspecten. Allereerst produceren ze zogenaamd echt voedsel en hebben ze een collectie onbewerkte producten gecreëerd op basis van noten, zaden, groenten en fruit. Met echt voedsel bedoelen ze voedsel dat niet schadelijk is voor je gezondheid en waarin calorieën en voedingswaarde in balans zijn. Echt voedsel beperkt de risico’s die verband houden met obesitas, stofwisselingsziekten zoals diabetes, hart- en vaatziekten en hoge bloeddruk, wat betekent dat echt voedsel een verantwoorde keuze is voor ons lichaam.

Ten tweede is een ander belangrijk onderdeel van hun visie dat circulaire voedselproductie cruciaal is voor een gezonde wereld. Een circulaire economie is ontworpen om de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Dit in tegenstelling tot het huidige lineaire systeem van voedselproductie, waarbij grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun leven worden vernietigd. In hun visie zou de landbouw diverser zijn en zouden de maatschappelijke kosten van de zorg lager zijn. TastyBasics vindt dat dit moet en kan: eet gezond voor ons lichaam en maak ondertussen ook de planeet gezonder!