Thematic Interdisciplinary Challenge (TIC)

Themapartners en stakeholders

De themapartner is de maatschappelijke probleemeigenaar die de deelnemers aan de TIC-cursus een challenge aanbiedt. De themapartner is betrokken bij het begin, midden en einde van de cursus. Naast de betrokkenheid van de themapartner, kunnen studenten en professionals ook andere belanghebbenden raadplegen om het probleem te analyseren en tot een oplossing te komen.

Een stakeholder verwijst naar elke partij die het maatschappelijke probleem van de themapartner kan beïnvloeden of hierdoor wordt beïnvloed.

In het collegejaar 2023/2024 werken we samen met de volgende partners:

One Health

RIVM

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zet zich in voor een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. Dit doen ze op basis van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Samen met hun opdrachtgevers signaleert het RIVM welk onderzoek nodig is en voeren ze dit uit. Het RIVM geeft advies aan de overheid, professionals en burgers en delen onze kennis. Zo ondersteunen ze de samenleving om de leefomgeving gezond te houden.

Migration

Stichting Vluchteling

Stichting Vluchteling biedt levensreddende hulp aan mensen die het slachtoffer zijn van conflicten, geweld of natuurrampen. In het verlengde hiervan ondersteunt Stichting Vluchteling gemeenschappen bij het vinden van structurele oplossingen, zodat mensen op eigen kracht hun toekomst kunnen verbeteren. De hulp richt zich op vluchtelingen, ontheemden en terugkeerders. Stichting Vluchteling verleent hulp ongeacht geloofsovertuiging, politieke opvattingen, etniciteit, nationaliteit, sekse en seksuele geaardheid. 

Investing in the Future

– To be confirmed-

Baillie Gifford

Baillie Gifford is een privaat investeerder. Ze zetten zich in voor voor een specifieke markt aan bedrijven die verschil willen maken, en helpen hen om ook op de lange termijn succesvolle te zijn en te kunnen groeien in een veranderende wereld.

Green Teens

– To be confirmed-

Stichting Groen

Stichting Groen heeft als doel jongeren in Utrecht te betrekken bij duurzaamheid. Dit doet zij door middels van activiteiten voor en door jongeren, bijvoorbeeld in de vorm van workshops, challenges, het organiseren van fieldtrips en het geven van lessen op scholen.

 

Voorgaande jaren hebben we met de onder meer de volgende thematische partners samengewerkt:

Voor het thema ‘Drowning Deltas’: 

  • Waternet (themapartner 2021 & 2022)
  • Agenda IJsselmeergebied 2050 (themapartner 2021)

Voor het thema Contesting Governance:

  • Het College voor de Rechten van de Mens (themapartner 2022)
  • Amnesty International (themapartner 2021)

Voor het thema Green Teens:

  • Oxfam-Novib (themapartner 2021 & 2022)
  • Eco-Schools (themapartner 2021)
  • Green Office Utrecht University (themapartner 2021)

Voor het thema Responsible Foods:

  • Tasty Basics (themapartner 2021)