Thematic Interdisciplinary Challenge (TIC)

Team

Dr. Mariet Hefting
Lid van het ontwikkelteam en docent Drowning Deltas
"Ik zou studenten willen opleiden tot vrije, kritisch denkende mensen met een fascinatie voor ecologische processen in hun directe leefomgeving. Ik hoop hiermee bij te dragen aan een duurzamere wereld’."
Heleen van Ravenswaaij
Cursuscoördinator en onderwijswetenschapper
“De TIC cursus is voor mij belangrijk, omdat deze cursus ruimte geeft aan het ontwikkelen van professionele vaardigheden in een innovatieve universitaire context. Op deze manier hoop ik deelnemers beter voor te bereiden op hun plek in de maatschappij en te stimuleren te worden wie ze willen zijn.”
Jennifer Anderson
Projectleider
"Ik ben gepassioneerd over interdisciplinair onderzoek en volg graag TIC-deelnemers tijdens de cursus bij het proces van het analyseren van een complex probleem en het ontwikkelen van implementeerbare, real-life oplossingen."
Jessica Dorsey LLM
Lid van het ontwikkelteam en docent Contesting Governance
"Interdisciplinair problemen oplossen is een cruciale vaardigheid die nodig is om de gecompliceerde problemen aan te pakken waarmee we in onze voortdurend globaliserende wereld worden geconfronteerd. In de TIC cursus werken studenten en professionals aan geavanceerde problemen in samenwerking met maatschappelijke partners en krijgen ze de kans om voorop te lopen bij maatschappelijke verandering."
Dr. Yolanda van Beek
Lid van het ontwikkelteam
" In de TIC cursus leer je niet alleen veel door samen te werken met studenten uit andere studierichtingen, maar leer je ook hoe je kennis uit je eigen studierichting toe kan passen op de complexe maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Het Dynamics of Youth thema wil jonge mensen betrekken bij het werk aan de 'sustainable development goals'; het gaat om hun toekomst en die van jouzelf!"
Monique Kali
Docent Green Teens
“In de huidige maatschappij is het belangrijker dan ooit om niet alleen kritisch, maar ook creatief en probleemoplossend te denken. Tijdens de cursus worden deze vaardigheden versterkt en gecombineerd met kennis en inzichten vanuit andere werkvelden. Zo kunnen we samen zorgen voor praktische veranderingen op het gebied van actuele vraagstukken.”
Judith van de Wetering
Docent Green Teens
“TIC deelnemers krijgen de kans om binnen een divers team hun professionele vaardigheden te ontwikkelen, terwijl ze werken aan een concrete oplossing voor een maatschappelijk probleem. Ik heb er zin in om deelnemers te begeleiden in dit proces en samen bij te dragen aan een duurzame toekomst.”
Michele Gerbrands
Lid van het ontwikkelteam en workshopbegeleider
“TIC onderwijs biedt cursusdeelnemers de kans om professionele en persoonlijke competenties te ontwikkelen en te groeien naar zelfverzekerde professionals die de complexe uitdagingen omarmen waarmee ze worden geconfronteerd in de huidige en toekomstige dynamische wereld.”
Liesbeth van de Grint
Onderwijsadviseur
“Voor mij is het belangrijk dat studenten en professionals leren om over de grenzen van hun eigen vakgebied heen te kijken. Problemen worden over het algemeen niet opgelost vanuit één discipline. De TIC cursus biedt die mogelijkheid.”