Thematic Interdisciplinary Challenge (TIC)

Responsible Foods

Responsible Foods

Hoe kunnen we mensen aansporen om verantwoorde voedselkeuzes te maken? En hoe kunnen we voedingsmiddelen selecteren die gunstig zijn voor onze eigen gezondheid en tegelijkertijd de hulpbronnen van de planeet behouden?

Met de toenemende wereldbevolking en de aantasting van het milieu worden beheer van het voedselsysteem en verantwoorde consumptie steeds belangrijker. Voedsel, en de manier waarop het wordt geproduceerd en geconsumeerd, heeft gevolgen voor de gezondheid van mens en milieu. Ongezonde voedingskeuzes kunnen leiden tot veel gezondheidsrisico’s, zoals obesitas en diabetes. Evenzo kunnen onverantwoordelijke voedselkeuzes het milieu schaden, waarbij voedselproductie leidt tot ontbossing, landbouwafvoer, luchtvervuiling en meer.

De bedoeling van verantwoord voedsel is om deze negatieve effecten van voedselproductie en -consumptie te beperken. Voor mensen kan dit door voedsel te consumeren dat niet schadelijk is voor de gezondheid, met uitgebalanceerde calorische en voedingswaarden. Voor het milieu kan dit worden ondersteund door meer circulaire voedselproductie te stimuleren, of productie die de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen optimaliseert. De Responsible Foods TIC had tot doel deze componenten beter te begrijpen en hoe we een voedselsysteem kunnen faciliteren dat zowel mens als planeet ten goede komt.