Thematic Interdisciplinary Challenge (TIC)

Drowning Deltas

Wereldwijd staan delta’s onder druk door zeespiegelstijging. Ondertussen dalen de delta’s ten opzichte van het zeewaterpeil als gevolg van door de mens veroorzaakte bodemdaling en een afname van de sedimentaanvoer door de grote rivieren. Wat gebeurt er als de relatieve zeespiegelstijging ervoor zorgt dat het in stand houden van een ‘droge’ delta niet langer haalbaar is? Zoals Peter Kuipers Munneke zei: “De vraag is niet of Nederland onder water verdwijnt, maar wanneer”. In deze TIC werd nagegaan welke kansen er liggen wanneer deltagebieden worden gedwongen over te schakelen naar een ‘nat’ of ‘verdronken’ stadium. Welke nieuwe kansen kunnen er ontstaan door een extreme relatieve zeespiegelstijging? Wat zijn de consequenties voor de bewoonbaarheid van Nederland? En hoe kunnen we zowel de overheid als inwoners leren om met deze veranderingen om te gaan? Wat kunnen we van andere delta’s over de hele wereld leren over mogelijke ‘verdronken’ ecosystemen, ecosysteemdiensten en landgebruik?