Thematic Interdisciplinary Challenge (TIC)

Contesting Governance

In deze TIC passen we kritische, interdisciplinaire perspectieven toe om te ontrafelen hoe regerende macht is samengesteld en hoe deze werkt op institutioneel en maatschappelijk niveau. We richten ons zowel op formele machthebbers, het maatschappelijk middenveld als actoren die buiten de overheid vallen. Studenten en professionals dragen in deze TIC bij aan transformatief onderzoek dat open samenlevingen creëert en beschermt door te werken aan uitdagingen op het gebied van mensenrechten en conflict & veiligheid.

Potentiële thema’s binnen deze TIC raken aan data- en biowetenschappen, de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen. Voorbeelden van thema’s zijn het gebruik van kunstmatige intelligentie, algoritmen die door overheden worden ingezet, geolocatie en het volgen van mensenrechtenkwesties, of de verschillende manieren waarop regeringen hebben gereageerd op de COVID-19-pandemie.